...

Οι Εξετάσεις

ΓΕΝΙΚΑ.

Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να επιτύχει τόσο στη θεωρητική όσο και στη πρακτική εξέταση οδηγήσεως.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Ο υποψήφιος οδηγός προτού να λάβει μέρος στην πρακτική εξέταση, είναι υποχρεωμένος να υποστεί τις θεωρητικές εξετάσεις. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, αν δώσει το πολύ μία (1) λανθασμένη απάντηση. Σε διαφορετική περίπτωση (δύο ή περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις) απορρίπτεται και επανεξετάζεται. Η επιτυχία στη θεωρητική εξέταση είναι προϋπόθεση για την εξέταση στην πρακτική της οδηγήσεως.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Η εξέταση αυτή γίνεται σε εκπαιδευτικό όχημα.

Η διάρκεια της πρακτικής εξετάσεως είναι 25 λεπτά της ώρας τουλάχιστον.

Η εξέταση του υποψήφιου οδηγού γίνεται σύμφωνα με το «Μνημόνιο Πρακτικής Εξετάσεως Υποψήφιου Οδηγού».

Όπως διαπιστώνεται και από το μνημόνιο εξετάσεως, οι δοκιμασίες έχουν ταξινομηθεί σε τρεις ομάδες (Α, Β, Γ). Η Α ομάδα περιλαμβάνει δοκιμασίες προετοιμασίας του οχήματος, προφυλάξεις εν στάσει και ειδικές δοκιμασίες. Η Β και η Γ ομάδα περιλαμβάνουν την εξέταση του οδηγού στην πορεία και την ικανότητά του να οδηγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και με ασφάλεια. Από αυτές τις δύο ομάδες η Β καταγράφει σοβαρά σφάλματα, στα οποία ενδεχομένως θα υποπέσει ο υποψήφιος οδηγός κατά την πορεία και η Γ απλά σφάλματα. Κατά την πρακτική εξέταση ο υποψήφιος οδηγός θεωρείται ότι επέτυχε, εάν:

α) Επιτύχει σε όλες τις δοκιμασίες της ομάδας Α.

β) Δεν υποπέσει σε κανένα από τα σοβαρά σφάλματα της ομάδας Β, και

γ) δεν υποπέσει σε δύο σφάλματα της ίδιας δοκιμασίας της ομάδας Γ ή σε περισσότερα από τέσσερα διαφορετικά απλά σφάλματα της ομάδας Γ. Κατά τη διενέργεια της εξετάσεως στην πρακτική της οδηγήσεως, η αξιολόγηση του υποψήφιου οδηγού (από την επιτροπή) αναφέρεται στην άνεσή του στο χειρισμό των διαφόρων οργάνων του οχήματος και στην ικανότητά του να παρεμβάλλεται με πλήρη ασφάλεια κυκλοφορίας.

Πρακτική εξέταση στην κατηγορία Β΄(αυτοκίνητο).

Περιλαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και ικανοτήτων του υποψήφιου οδηγού με τη σειρά, που αναφέρονται στο «Μνημόνιο Πρακτικής Εξετάσεως Υποψήφιου Οδηγού». Οι δοκιμασίες αυτές ταξινομούνται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α. Προετοιμασία οχήματος, προφυλάξεις εν στάσει, ειδικές δοκιμασίες.

1) Έλεγχος του οχήματος πριν ξεκινήσει: Kατά τον έλεγχο αυτόν πρέπει ο υποψήφιος να ελέγξει την κατάσταση των μηχανισμών ασφαλείας του οχήματος (λάστιχα, φώτα, τιμόνι, φρένα, δείκτες πορείας, ηχητικά όργανα), να καθίσει στη θέση του, να ρυθμίσει στη σωστή θέση τους καθρέπτες, να κλείσει την πόρτα του, να φορέσει σωστά τη ζώνη ασφαλείας, να βεβαιωθεί ότι και οι άλλοι επιβάτες κάθονται στη θέση τους και έχουν κλείσει την πόρτα τους και φορούν και αυτοί σωστά τη ζώνη ασφαλείας.

2) Σωστή εκκίνηση: Eλέγχεται αν ο υποψήφιος ξεκινάει το όχημα σωστά και χωρίς κραδασμούς. Επιτρέπται μία ανεπιτυχής εκκίνηση.

3) Ξεκίνημα σε ανήφορο κλίσεως περίπου 10%: O υποψήφιος υποχρεούται να ξεκινήσει σε ανήφορο κλίσεως 10% περίπου χωρίς το όχημα να οπισθοχωρήσει πάνω από 40 cm περίπου και χωρίς να σβήσει η μηχανή. Επιτρέπεται μία ανεπιτυχής δοκιμή. Αν ο υποψήφιος δοκιμάσει και δεύτερη φορά χωρίς να επιτύχει, τότε απορρίπτεται. Η δοκιμασία αυτή γίνεται χωρίς τη χρήση χειρόφρενου. Αν ο υποψήφιος επιθυμεί, μπορεί να εκτελέσει τη δοκιμασία με χρήση χειρόφρενου. Στην περίπτωση όμως αυτή απαγορεύεται η οπισθοπορεία του οχήματος.

4) Επί τόπου στροφή: H δοκιμασία αυτή γίνεται σε δρόμο διπλής κατευθύνσεως ασήμαντης πυκνότητας κυκλοφορίας, με πλάτος οδοστρώματος περίπου 6 m. Κατά τη δοκιμασία αυτήν πρέπει ο υποψήφιος με τρεις κινήσεις (μπροστά-πίσω-μπροστά) να πραγματοποιήσει την επιτόπου στροφή, χωρίς οι τροχοί του οχήματος να ανέλθουν στο πεζοδρόμιο, ελέγχοντας την κίνηση του δρόμου σε κάθε φάση της δοκιμασίας. Δεν επιτρέπεται δεύτερη δοκιμή.

5) Οπισθοπορεία με στροφή: H δοκιμασία αυτή πρέπει να γίνεται σε δρόμους με ασήμαντη πυκνότητα κυκλοφορίας και πραγματοποιείται ως εξής: το όχημα είναι σταθμευμένο στο δεξιό (ή στο αριστερό) μέρος δρόμου της επιλογής του εξεταστή, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη του 1 m από το κράσπεδο του πεζοδρομίου και το πίσω άκρο του απέχει από την τομή των κρασπέδων των δύο πεζοδρομίων το πολύ 3 m. Στη συνέχεια ο υποψήφιος κινεί το όχημα προς τα πίσω· στρίβοντάς το έτσι, ώστε να εισέλθει στον κάθετο δρόμο. Σε αυτόν πρέπει να διανύσει απόσταση (από την τομή των δύο κρασπέδων) περίπου ίση με το διπλάσιο του συνολικού μήκους του οχήματος και να σταματήσει σε θέση περίπου παράλληλη προς το πεζοδρόμιο.

Κατά την προς τα πίσω πορεία, η οποία μπορεί να γίνεται με τον οδηγό να βλέπει απευθείας προς τα πίσω και μέσω των εξωτερικών καθρεπτών να ελέγχει συγχρόνως οπτικά προς όλες τις κατευθύνσεις, δεν επιτρέπεται:

* Να σταματήσει το όχημα περισσότερο από δύο φορές, εκτός αν λόγοι ασφαλείας το επιβάλλουν.

* Οποιοσδήποτε, προς το πεζοδρόμιο, τροχός να έλθει σε επαφή με το κράσπεδο του πεζοδρομίου.

* Ο πίσω, προς το πεζοδρόμιο, τροχός να απέχει κατά την προς τα πίσω κίνηση περισσότερο από:

- 1,00 m για την κατηγορία Β.

- 1,50 m για την κατηγορία Β+Ε.

Όταν πρόκειται για συρμό (κατηγορία Β+Ε), τότε πίσω, προς το πεζοδρόμιο, τροχός νοείται αυτός του ρυμουλκούμενου.

Δεν επιτρέπεται δεύτερη δοκιμή. Ο υποψήφιος θεωρείται ότι απέτυχε, αν παραβεί οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις ή απαγορεύσεις που περιγράφονται παραπάνω.

6) Στάθμευση δεξιά ή αριστερά σε δρόμο με κλίση: H δοκιμασία περιλαμβάνει στάθμευση δίπλα στο κράσπεδο του δεξιού ή αριστερού (μόνο σε περίπτωση μονόδρομου) πεζοδρομίου, της επιλογής του εξεταστή, σε δρόμους με κλίση, η οποία δεν θα είναι μεγαλύτερη του 10%. Η διαδικασία γίνεται, χωρίς να επιτρέπεται δεύτερη δοκιμή ως εξής: ο υποψήφιος σταματάει το εκπαιδευτικό όχημα δίπλα σε άλλο όχημα, ήδη σταθμευμένο δίπλα στο κράσπεδο του πεζοδρομίου.

Στη συνέχεια κινεί το όχημα προς τα πίσω κάνοντας τους απαραίτητους ελιγμούς, για να το σταθμεύσει ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, που απέχουν μεταξύ τους απόσταση ίση με το ένα και μισό του συνολικού μήκους του οχήματός του. Αν η εξεύρεση κατάλληλου χώρου μεταξύ δύο αυτοκινήτων δεν είναι εφικτή, η δοκιμασία γίνεται πίσω από σταθμευμένο αυτοκίνητο στην κατάλληλη απόσταση. Κατά τη δοκιμασία αυτή πρέπει ο υποψήφιος:

α) Να σταθμεύσει με τέσσερεις το πολύ κινήσεις του οχήματος (πίσω-μπρος-πίσω-μπρος). Οι δύο τελευταίες κινήσεις μπορούν να γίνουν, κατά την κρίση του υποψηφίου, μέσα στο χώρο σταθμεύσεως συνέχεια μετά τις δύο πρώτες ή μετά από προηγούμενη έξοδο από το χώρο σταθμεύσεως.

β) Να μην του σβήσει η μηχανή περισσότερες από μία φορές.

γ) Να μην κτυπήσει οποιοδήποτε από τα σταθμευμένα γύρω του αυτοκίνητα.

δ) Να μην ανέβει στο πεζοδρόμιο.

ε) Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σταθμεύσεως, το όχημα να μην απέχει από το κράσπεδο του πεζοδρομίου απόσταση μεγαλύτερη των 35 cm για την κατηγορία Β (για την κατηγορία Β+Ε η απόσταση είναι 45 cm).

Ο υποψήφιος απορρίπτεται στη δοκιμασία αυτή, αν παραβεί οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις ή απαγορεύσεις, που περιγράφονται παραπάνω.

στ) Να εξέλθει από το χώρο σταθμεύσεως με τέσσερεις το πολύ κινήσεις (πίσω-μπρος-πίσω-μπρος).

7) Λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχημα: O υποψήφιος, αφού σταθμεύσει, σβήνει τον κινητήρα, βάζει ταχύτητα, βάζει χειρόφρενο, βγάζει τη ζώνη ασφαλείας και βγαίνει από το όχημα, ελέγχοντας την κυκλοφορία δίπλα και πίσω του πριν ανοίξει την πόρτα.

8) Αν η εξέταση γίνεται στην κατηγορία Β+Ε ο υποψήφιος εξετάζεται για το αν είναι σε θέση να ζεύξει και να αποζεύξει το ρυμουλκούμενο, χωρίς να επιτρέπεται δεύτερη δοκιμή (η δοκιμασία αυτή πραγματοποιείται στην αρχή της πρακτικής εξετάσεως).

ΟΜΑΔΑ Β. Πορεία (σοβαρά σφάλματα).

1) Παραβίαση σηματοδότη ή μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.

2) Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας: Eίσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας θεωρείται η πορεία σε οδόστρωμα, που προορίζεται για τα αντιθέτως κινούμενα οχήματα, εκτός αν αυτή επιτρέπεται να γίνεται για προσπέρασμα προπορευόμενου ή σταματημένου οχήματος ή λόγω αδυναμίας κινήσεως στο κανονικό ρεύμα κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

3) Άνοδος στο πεζοδρόμιο και στις διαχωριστικές νησίδες ή πάτημα διακεκριμένου τμήματος του δρόμου, το οποίο θεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ο.Κ. ως πεζοδρόμιο.

4) Πρόκληση ατυχήματος: Ως τέτοια θεωρείται η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήματος, στο οποίο ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος ή συνυπεύθυνος. Η αποτροπή του ατυχήματος, λόγω παρεμβάσεως τρίτου ή απρόβλεπτου παράγοντα, θεωρείται πρόκληση ατυχήματος.

5) Παραβίαση:

α) της προτεραιότητας,

β) των πινακίδων σημάνσεως των δρόμων και

γ) της σημάνσεως των οδοστρωμάτων.

ΟΜΑΔΑ Γ. Πορεία (απλά σφάλματα).

1) Φρενάρισμα με διάφορες ταχύτητες: Κατά την πορεία ο εξεταστής δίνει εντολή στον υποψήφιο να φρενάρει με διάφορες ταχύτητες. Επίσης δίνει εντολή να ακινητοποιήσει το όχημα. Στη δοκιμασία αυτή ελέγχεται ο υποψήφιος αν κάνει σωστά τα φρεναρίσματα και αν προσέχει μήπως το όχημα, που ακολουθεί, πέσει επάνω στο δικό του. Αν κατά την πορεία παρασθεί ανάγκη να γίνουν τέτοια φρεναρίσματα, δεν χρειάζεται ειδική εντολή από τον εξεταστή.

2) Στροφές δεξιά-αριστερά: Πρέπει να γίνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κ.Ο.Κ.

3) Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας: Πρέπει να είναι ο σωστός, δηλαδή ο υποψήφιος ανάβει το δείκτη κατευθύνσεως (φλας), ελέγχει, παραχωρεί τυχόν προτεραιότητα και έπειτα μπαίνει στην άλλη λωρίδα κυκλοφορίας.

4) Χρήση δεικτών κατευθύνσεως και φώτων: Όπου και όταν επιβάλλεται η χρήση των δεικτών αυτών. Ελέγχεται επίσης το άναμμα των ενδεδειγμένων φώτων για κάθε περίπτωση.

5) Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες: Πρέπει να εξαντλούνται όλες οι ταχύτητες, εφόσον οι συνθήκες κυκλοφορίας το επιτρέπουν.

6) Σωστή θέση στο οδόστρωμα: Ο υποψήφιος ελέγχεται αν κρατεί το όχημα στη σωστή, κατά τον Κ.Ο.Κ., θέση του οδοστρώματος.

7) Σωστή συμπεριφορά προς τους λοιπούς χρήστες του δρόμου: στους πεζούς, στα ζώα και στα άλλα οχήματα και ειδικότερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα οχήματα άμεσης βοήθειας.

8) Τήρηση των αποστάσεων από τα άλλα οχήματα: από αυτά που προηγούνται ή που κινούνται παράλληλα με το όχημα του εξεταζόμενου ή είναι σταθμευμένα.

9

) Προσπέρασμα ακινήτων εμποδίων και προπορευομένων οχημάτων: Ελέγχεται η σωστή διαδικασία, δηλαδή άναμμα δείκτη κατευθύνσεως (φλας), έλεγχος, παραχώρηση τυχόν προτεραιότητας, προσπέρασμα και είσοδος εκ νέου στην αρχική λωρίδα κυκλοφορίας.

10) Σωστή προσέγγιση και σωστή διέλευση των σιδηροτροχιών: Σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κ.Ο.Κ.

11) Σωστή αντίδραση υπό πραγματικές συνθήκες κινδύνου: Ελέγχεται η σωστή, σε ενέργειες και ψυχραιμία, αντίδραση του υποψήφιου, όταν πα-ρουσιασθεί κίνδυνος, για τον οποίον δεν ευθύνεται ο ίδιος.

12) Τήρηση κανόνων Κ.Ο.Κ., ορθή χρησιμοποίηση εξαρτημάτων: Ελέγχεται αν τηρούνται και οι λοιποί κανόνες, που θέτει ο Κ.Ο.Κ., πέραν αυτών που ειδικά μνημονεύονται στην παρούσα ομάδα Γ, καθώς και η σωστή χρήση των μηχανισμών και εξαρτημάτων του οχήματος.

Πρακτική εξέταση για την κατηγορία Α ή την υποκατηγορία Α1.

Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και ικανοτήτων, με τη σειρά που αναφέρονται στο Τμήμα ΙΙΙ του Δ.Ε.Ε. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2). Οι δοκιμασίες αυτές ταξινομούνται στις εξής ΟΜΑΔΕΣ:

ΟΜΑΔΑ Α: (Προετοιμασία οχήματος, προφυλάξεις εν στάσει, ειδικές δοκιμασίες)

Ο υποψήφιος πρέπει να εκτελέσει πλήρως και σωστά τους παρακάτω χειρισμούς και ειδικές δοκιμασίες:

1) Ελεγχο του οχήματος πριν ξεκινήσει: Κατά τον έλεγχο αυτό πρέπει ο υποψήφιος να ρυθμίσει στη σωστή θέση τους καθρέπτες, να ελέγξει την κατάσταση των φώτων, τιμονιού, φρένων, δεικτών κατεύθυνσης, ηχητικών οργάνων, ελαστικών κ.λπ.

2) Χρήση κράνους: Ο υποψήφιος πρέπει να φορέσει σωστά το κράνος του και να μπορεί να το βγάλει με ευκολία.

3) Αναδίπλωση του πλαγίου στηρίγματος και πορεία χωρίς να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας: Κατά τη δοκιμασία αυτή ο υποψήφιος στέκεται όρθιος δίπλα στο σταθμευμένο δίκυκλο, πιάνει το τιμόνι με τα δυο του χέρια , αναδιπλώνει με το πόδι του το πλάγιο στήριγμα , βγάζει ταχύτητα και περπατάει περίπου 10 μέτρα μεταφέροντας το δίκυκλο, χωρίς να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του.

4) Σωστή εκκίνηση: Ελέγχεται αν ο υποψήφιος ξεκινάει σωστά το δίκυκλο (χρήση φλας, έλεγχος, κ.λ.π.) και χωρίς κραδασμούς. Επιτρέπεται μία ανεπιτυχής δοκιμή.

5) Ξεκίνημα σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%: Ο υποψήφιος υποχρεούται να ξεκινήσει σε ανήφορο, χωρίς το δίκυκλο να οπισθοπορήσει πάνω από 40 εκατοστά περίπου και χωρίς να ανατραπεί ο ίδιος ή το δίκυκλο. Επιτρέπεται μία ανεπιτυχής δοκιμή. Αν ο υποψήφιος δοκιμάσει και δεύτερη φορά χωρίς να επιτύχει, τότε απορρίπτεται.

6) Επιτάχυνση του οχήματος με αλλαγή ταχυτήτων και μεταφορά επιβάτη: Κατά την δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος πρέπει να διανύσει μια απόσταση περίπου 50 μέτρων, επιταχύνοντας το δίκυκλο με αλλαγή των ταχυτήτων του και μεταφέροντας τον εκπαιδευτή του, ο οποίος φοράει υποχρεωτικά το κράνος του, σε ευθεία πορεία και εντός λωρίδας πλάτους 40 εκ. χωρίς να πατήσει ο υποψήφιος το πόδι του στο έδαφος και χωρίς να ανατραπούν ο επιβάτης ή το όχημα.

7) Ακινητοποίηση του οχήματος με ακρίβεια: Μόλις ο υποψήφιος εξέλθει της λωρίδας (δοκιμασία 6) φρενάρει πλήρως, ακινητοποιώντας το δίκυκλο προκειμένου να αποβιβαστεί ο επιβάτης - εκπαιδευτής του. Η δοκιμασία θεωρείται επιτυχής αν δεν ανατραπεί το οχήμα.

8) Επί τόπου στροφές με κατάλληλη κλίση σώματος και οχήματος: Ελέγχεται αν ο υποψήφιος μπορεί να κάνει δύο στροφές 180ο, μία δεξιά και μία αριστερά (ένα «οκτάρι»), ξεκινώντας από οποιοδήποτε σημείο του «οκταριού» και καταλήγοντας πάλι σε αυτό, χωρίς να πατήσει το πόδι του στο έδαφος ή να ανατραπεί το όχημα.

9) Κίνηση με μικρή ταχύτητα: Κατά τη δοκιμασία αυτή ο υποψήφιος πρέπει να οδηγήσει το δίκυκλο σε μία απόσταση 25 μέτρων, σε οριζόντιο έδαφος, σε ευθεία πορεία εντός λωρίδας πλάτους 40 εκ. με ταχύτητα πεζού (6 Κm/h περίπου) χωρίς να πατήσει το πόδι του στο έδαφος ή να ανατραπεί το όχημα. Η δοκιμασία θεωρείται επιτυχής αν η απόσταση αυτή διανυθεί σε χρόνο μεγαλύτερο από 15 δευτερόλεπτα.

10) Στάθμευση οχήματος και μέτρα ασφαλείας κατά την απομάκρυνση απο αυτό: Ο υποψήφιος πρέπει, όταν φθάσει στο σημείο στάθμευσης, να σβύσει τη μηχανή, να βάλει ταχύτητα για να μπλοκάρουν οι τροχοί, να κατέβει από το δίκυκλο, να εκτείνει το πλάγιο στήριγμά του και αφού βεβαιωθεί ότι το δίκυκλο είναι σταθμευμένο με ασφάλεια, να απομακρυνθεί.

ΟΜΑΔΑ Β: Πορεία (Σοβαρά σφάλματα)

1) Η παραβίαση σηματοδότη ή, η μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.

2) Η είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας: Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θεωρείται η κυκλοφορία σε οδόστρωμα που προορίζεται για την αντίθετη, προς την κατεύθυνσή του, κυκλοφορία εκτός αν αυτή επιτρέπεται να γίνεται για προσπέρασμα προπορευομένου ή σταματημένου οχήματος ή αδυναμίας κίνησης στο κανονικό ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

3) Το ανέβασμα στο πεζοδρόμιο ή στις διαχωριστικές νησίδες ή το πάτημα διακεκριμένου τμήματος του δρόμου το οποίο θεωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ο.Κ, ως πεζοδρόμιο.

4) Η πρόκληση ατυχήματος: Θεωρείται η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήματος στο οποίο ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος ή συνυπεύθυνος. Η αποτροπή του ατυχήματος, λόγω παρέμβασης τρίτου ή απρόβλεπτου παράγοντα, θεωρείται πρόκληση ατυχήματος.

5) Η παραβίαση της προτεραιότητας, των πινακίδων σήμανσης των δρόμων και της σήμανσης των οδοστρωμάτων.

OMAΔΑ Γ: Πορεία (απλά σφάλματα)

1) Το φρενάρισμα με διάφορες ταχύτητες: Δίνεται στον υποψήφιο εντολή για φρενάρισμα με ταχύτητα περίπου 40 χλμ./ώρα. Αν οι συνθήκες επέβαλαν στον υποψήφιο να φρενάρει, δεν απαιτείται να δοθεί ειδική εντολή.

2) Οι στροφές δεξιά-αριστερά: Πρέπει να γίνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κ.Ο.Κ.

3) Ο τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας: Πρέπει να είναι ο σωστός, δηλαδή ο υποψήφιος ανάβει το δείκτη κατεύθυνσης (φλας), ελέγχει, παραχωρεί τυχόν προτεραιότητα και έπειτα μπαίνει στην άλλη λωρίδα κυκλοφορίας.

4) Η χρήση δεικτών κατεύθυνσης και φώτων: Οπου και όταν επιβάλλεται η χρήση των δεικτών αυτών. Ελέγχεται επίσης το άναμμα των ενδεδειγμένων φώτων για κάθε περίπτωση. Ομοίως ελέγχεται η ικανότητα του οδηγού να δίνει τα αντίστοιχα σήματα με το χέρι.

5) Η σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες: Πρέπει να εξαντλούνται όλες οι ταχύτητες, εφόσον οι συνθήκες κυκλοφορίας το επιτρέπουν.

6) Η σωστή θέση στο οδόστρωμα: Ο υποψήφιος ελέγχεται αν μπορεί να κρατήσει το όχημα, σε ευθεία πορεία, στη σωστή λωρίδα.

7) Η σωστή συμπεριφορά προς τους λοιπούς χρήστες του δρόμου: Στους πεζούς, στα ζώα και στα άλλα οχήματα και ειδικότερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα οχήματα άμεσης βοήθειας.

8) Η τήρηση των αποστάσεων από τα άλλα οχήματα: Από αυτά που προηγούνται ή που κινούνται παράλληλα με το όχημα του εξεταζόμενου ή είναι σταθμευμένα.

9) Το προσπέρασμα ακίνητου εμποδίου και προπορευόμενου οχήματος: Ελέγχεται η σωστή διαδικασία, δηλαδή, άναμα δείκτη κατεύθυνσης (φλας , έλεγχος,προσπέρασμα, είσοδος εκ νέου στην αρχική λωρίδα κυκλοφορίας). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της δοκιμασίας αυτής, ο εξεταστής μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο να περάσει πίσω από το εκπαιδευτικό αυτοκίνητο και μετά να το προσπεράσει.

10) Η σωστή προσέγγιση και η σωστή διέλευση των σιδηροτροχιών.

11) Κατάλληλη κλίση σώματος και δικύκλου στις στροφές: Το σώμα του υποψηφίου και το δίκυκλο πρέπει να παίρνουν την κατάλληλη κλίση.

12) Η σωστή αντίδραση υπό πραγματικές συνθήκες κινδύνου: Ελέγχεται η σωστή, σε ενέργειες και ψυχραιμία, αντίδραση του υποψηφίου, όταν παρουσιασθεί κίνδυνος για τον οποίο δεν ευθύνεται ο υποψήφιος.

13) Η τήρηση των κανόνων του Κ.Ο.Κ. και η ορθή χρησιμοποίηση εξαρτημάτων: Ελέγχεται αν τηρούνται και οι λοιποί κανόνες που θέτει ο Κ.Ο.Κ. πέραν αυτών που ειδικά περιγράφονται στην παρούσα ΟΜΑΔΑ Γ, καθώς και η σωστή χρήση των μηχανισμών και εξαρτημάτων του οχήματος.

Επικοινωνία

  • Τηλ.: 2810285639
  • Κιν.: 6944 380538
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Διεύθυνση: Αθηνάς 5, πίσω από το 3ο Γυμνάσιο, Ηράκλειο